OMI – kongressen i oktober 2023 blev en succé!

Den 27:e och den 28:e oktober 2023 genomförde föreningen en 2 dagars kongress med tema rygg och smärta. Det var ett 80 tal deltagare från Sverige, Norge och Finland och mycket intressanta föreläsare från främst Sverige, men också representanter från The Society of Musculoskeletal Medicine (Elaine Atkins och Jonathan Smith) England och inte minst våran guru från Belgien – Mr Pierre Bisschop. Intrycket och den feed – back vi fått har varit mycket bra.

I förbindelse med kongressen arrangerades som vanligt också en ljusvandring samt en kongressmiddag som också piggade upp.

Vi från styrelsen genomförde detta med entusiasm och glädje och tackar för visat intresse och hoppas snart kunna arrangera nästa kongress. Vi vill också passa på att tacka alla utställare som förgyllde kongressen med sina montrar.


SFKOM kommer återigen att arrangera en kongress

och återigen i Alingsås

Datum: 2023-10-27 – 2023-10-28

 
 
Skandinavisk förening för klinisk ortopedisk medicin – SFKOM – är en intresseförening för personer som är intresserade av Klinisk Ortopedisk Medicin enligt OMI-konceptet.

Vi har ambitionen att öka kunskapen om ortopedisk medicin hos kollegor och allmänheten, och vill verka för att fler läkare och sjukgymnaster utbildar sig inom området. Vi arbetar med att bygga nätverk både nationellt och internationellt. Det finns bland annat möjlighet att ta en masterexamen i ortopedisk medicin vid Middlesex university i London.

Vi bevakar våra medlemmars intressen gentemot myndigheter och organisationer. En av våra målsättningar har varit att sjukgymnaster med OMI-utbildning ska kunna uppnå specialistkompetens inom LSR utifrån sitt område. Denna målsättning har nyligen uppnåtts, då LSR:s nya specialistordning godkänner OMI-utbildningen som en ämnesfördjupning inom specialiteten ortopedi. SFKOM arbetar också för att kunna erbjuda våra medlemmar inspirerande konferenser och nätverksträffar.

Vi hoppas kunna utveckla föreningen tillsammans och utifrån våra medlemmars önskemål.

2022-12-07

Styrelsemöte – Beslutade bland annat att vi nu byter namn till Skandinavisk Förening för Klinisk Ortopedisk Medicin

2021 och 2022

På grund av coronapandemin har inga årsmöten avhandlats och därmed har heller inga medlemsavgifter debiterats.

Vi ser fram till ett intressant 2023 med bland annat kongress inplanerad i oktober i Alingsås

Mars 2020

Årsmöte

Kallelse till SFKOMs digitala Årsmöte 2020, tors 4/3 2021 kl 19:00- 20:30.
Hej alla kollegor och medlemmar. Nu utlyser vi kallelse till årsmöte i SFKOM. Pga läget blir årsmötet i år digitalt via Teams.
Anmälan till Tomas Gustavsson via mail rolf@ominorden.com
Så får ni åter en länk för deltagande via Teams på mötet.
Stort välkomna önskar vi i styrelsen!

Mars 2019

Årsmöte

Kallelse årsmöte SFKOM 2019. Lör 23:e mars kl 11-13. Alla medlemmar välkomnas. Detta året hålls
årsmötet på OM Fysiorehab i Mölnlycke. Spännande diskussioner och trevligt umgänge utlovas.
Anmälan kan ni göra som kommentar i denna tråden.
 
Väl mött!
/ Styrelsen genom Marcus

April 2018

Årsmöte

Varmt välkommen till årets OMI händelse! Vi ses på en gemytlig samvaro i Alingsås där vi tar del av varandras kliniska erfarenheter inom OMI nutid och framtid!

Ta chansen att stärka ditt OMI nätverk och påverka hur SFKOM bäst kan ta tillvara medlemmarnas ideér. SFKOM bjuder på lunch och Alingsås på fantastisk vårshopping!

April 2017

Årsmöte

Vi träffas i år i Mölnlycke på OM Fysiorehab , 15 min från centrala
Göteborg .Vi bjuder utöver föreningsarbete våra medlemmar på
mingel , lätt lunch ,intressanta föredrag och inblick i kliniskt OMI
arbete. Marcus Tervahauta iKLINIK Lund/Malmö och Dr Tomas
Andersson OMI lärarstab gästar oss.

Februari 2016

Årsmöte

Söndagen 13/3 kl 12-14 har vi Årsmöte på Ortomedkliniken i Göteborg!

Tomas Gustavsson håller inledningsvis en föreläsning om stötvåg, därefter följer årsmöte SFKOM där vi bla kommer att presentera program för OMI kongress Alingsås 19-20/10-2016!
SFKOM bjuder på ”Go fika”.

Väl mött!

Styrelsen i SFKOMFebruari 2015

Ortopedmedicinsk konferens 2016

SFKOM planerar att anordna en ortopedmedicinsk tvådagarskonferens i Alingsås under våren 2016. Program och övrig information kommer att skickas ut till alla medlemmar i god tid i förväg. Vi välkomnar förslag på intressanta föreläsare till konferensen (kan mailas till info@sfkom.se).

Styrelsen i SFKOMApril 2014

OMI-utbildade kan bli specialister i fysioterapi!

Förbundsstyrelsen (FS) tog beslut i år om den nya specalistordningen inom fysioterapi. 
Nytt är att MDT-utbildade och OMI-utbildade fysioterapeuter får använda sin fortbildning som fördjupningsbas för sin specialistansökan, något som tidigare inte varit möjligt.

McKenzieinstitutet arbetade under lång tid för att bilda ett gemensamt specialistområde för alla fysioterapeuter med inriktning mot rörelse-stödjeorganen. Detta lyckades inte, men den omarbetade specialistordningen gör det möjligt för både MDT- och OMI-utbildade fysioterapeuter att bli specialister inom ortopedi, ett område som i högsta grad berör båda grupperna. Den nya specialistordningen börjar gälla 2015.

Vi är mycket glada över detta och väntar med spänning på vem som blir den första att ta sin specialistkompetens enligt den nya specialistordningen!

Anders Bergström ordf. SFKOM