Välkommen till SFKOM

Svensk förening för klinisk ortopedisk medicin – SFKOM – är en intresseförening för personer som är intresserade av Klinisk Ortopedisk Medicin enligt OMI-konceptet.

Vi har ambitionen att öka kunskapen om ortopedisk medicin hos kollegor och allmänheten, och vill verka för att fler läkare och sjukgymnaster utbildar sig inom området. Vi arbetar med att bygga nätverk både nationellt och internationellt. Det finns bland annat möjlighet att ta en masterexamen i ortopedisk medicin vid Middlesex university i London.

Vi bevakar våra medlemmars intressen gentemot myndigheter och organisationer. En av våra målsättningar har varit att sjukgymnaster med OMI-utbildning ska kunna uppnå specialistkompetens inom LSR utifrån sitt område. Denna målsättning har nyligen uppnåtts, då LSR:s nya specialistordning godkänner OMI-utbildningen som en ämnesfördjupning inom specialiteten ortopedi. SFKOM arbetar också för att kunna erbjuda våra medlemmar inspirerande konferenser och nätverksträffar.

Vi hoppas kunna utveckla föreningen tillsammans och utifrån våra medlemmars önskemål.


Februari 2016

Årsmöte

Söndagen 13/3 kl 12-14 har vi Årsmöte på Ortomedkliniken i Göteborg!

Tomas Gustavsson håller inledningsvis en föreläsning om stötvåg, därefter följer årsmöte SFKOM där vi bla kommer att presentera program för OMI kongress Alingsås 19-20/10-2016!
SFKOM bjuder på ”Go fika”.

Väl mött!

Styrelsen i SFKOMFebruari 2015

Ortopedmedicinsk konferens 2016

SFKOM planerar att anordna en ortopedmedicinsk tvådagarskonferens i Alingsås under våren 2016. Program och övrig information kommer att skickas ut till alla medlemmar i god tid i förväg. Vi välkomnar förslag på intressanta föreläsare till konferensen (kan mailas till info@sfkom.se).

Styrelsen i SFKOMApril 2014

OMI-utbildade kan bli specialister i fysioterapi!

Förbundsstyrelsen (FS) tog beslut i år om den nya specalistordningen inom fysioterapi. 
Nytt är att MDT-utbildade och OMI-utbildade fysioterapeuter får använda sin fortbildning som fördjupningsbas för sin specialistansökan, något som tidigare inte varit möjligt.

McKenzieinstitutet arbetade under lång tid för att bilda ett gemensamt specialistområde för alla fysioterapeuter med inriktning mot rörelse-stödjeorganen. Detta lyckades inte, men den omarbetade specialistordningen gör det möjligt för både MDT- och OMI-utbildade fysioterapeuter att bli specialister inom ortopedi, ett område som i högsta grad berör båda grupperna. Den nya specialistordningen börjar gälla 2015.

Vi är mycket glada över detta och väntar med spänning på vem som blir den första att ta sin specialistkompetens enligt den nya specialistordningen!

Anders Bergström ordf. SFKOM


Klicka på bilden för att ladda ner vår broschyr.