Vårt nätverk

Som medlem får du möjlighet att synas och marknadsföra dig själv eller din klinik på ”Vårt Nätverk” som finns på www.ominorden.com.

Du får möjlighet att lägga upp ett digitalt visitkort som vårdtagare kan hitta. På detta visitkort visas dina kunskaper och kontaktuppgifter i ett relevant format. Du kan använda dig av bilder, egna texter och länkar till egen hemsida. Uppdatering av ditt visitkort hjälper vi dig med. Information om detta kan du få av SFKOMs styrelse.

klicka här

Internationellt diskussionsforum

Du får också tillgång till diskussionsforum där du kan få tillgång till diskussioner, artiklar och andra relevanta dokument. Diskussionsforumet är gemensamt för Sverige, Norge, Finland och Danmark och och eventuellt andra intressenter.

Bli medlem idag!