Klinisk ortopedisk medicin är ett specialområde inom både medicin och sjukgymnastik/fysioterapi. Det innefattar kunskaper om diagnostik och konservativ behandling av besvär som härrör från rörelse-stödjeapparatens mjukdelar: muskler, senor, slemsäckar, ligament, ledkapslar, intervertebraldiskar, m.m.

Den engelske ortopedkirurgen James Cyriax, M.D., M.R.C.P. (1904-1985) brukar kallas ”the father of Orthopaedic Medicine”. Han författade flera böcker i ämnet. Den mest kända är tvåbandsverket ”Textbook of Orthopaedic Medicine”, vars 11:e och sista upplaga utkom 1984. I över 20 års tid arbetade han som läkarkonsult på St Thomas’s Hospital i England, och 1975 utsågs han till ”visiting professor in Orthopaedic Medicine” vid University of Rochester i New York. James Cyriax ägnade en stor del av sitt liv åt att utveckla ett system för klinisk diagnostik och behandling som fortfarande, i uppdaterad form, praktiseras och undervisas världen över.

Orthopaedic Medicine International (OMI) är en av de större utbildningsorganisationerna som förmedlar denna kunskap runt om i världen. I Sverige anordnar underorganisationen OMI Norden ca 70 kurser årligen.

Målgrupp

Trots att besvär från rörelseapparatens mjukdelar är vanliga, har kunskaper om dessa alltid varit en försummad del inom den medicinska utbildningen. Problem av denna typ är den näst vanligaste orsaken till besök hos allmänläkare i primärvård. Bristen på kunskap leder till en situation som aldrig skulle accepteras inom andra medicinska discipliner: vaga eller oprecisa diagnoser och ineffektiva behandlingar. Patienterna fortsätter ofta att ha mångåriga besvär utan att få adekvat hjälp. Vår målsättning är att klinisk ortopedisk medicin och ortopedisk kirurgi ska komplettera varandra. Kirurgen opererar när det är indicerat, medan sjukgymnasten och allmänläkaren med ortopedmedicinsk vidareutbildning ansvarar för de lesioner som inte ska opereras.

Kostnader

Samhällets och de enskildas kostnader skulle kunna reduceras avsevärt genom vidareutbildning inom klinisk ortopedisk medicin av de yrkesgrupper som dagligen möter dessa patienter. Ur ett samhällsperspektiv utgör denna patientgrupp en stor kostnad i form av långvariga sjukskrivningar, sjukersättningar och förtidspensioner. Till detta kommer ett onödigt mänskligt lidande.

Arbetssätt

Klinisk ortopedisk medicin är en stimulerande och utmanande disciplin. Ändå är diagnosverktygen enkla när man väl behärskar dem.

Diagnosen är baserad på anamnesen och den kliniska undersökningen. Tekniska undersökningar, såsom röntgen, CT och MR har ett begränsat värde, och kan i vissa situationer till och med vara missledande. Tekniska undersökningar använder vi primärt vid misstanke om allvarlig sjukdom eller inför eventuella operativa ingrepp som underlag för kirurgen. I de flesta fall har vi en preciserad diagnos efter anamnes och klinisk undersökning, och behandling kan påbörjas.

Behandlingar

Klinisk ortopedisk medicin erbjuder olika behandlingsformer: Infiltrations-/injektionsbehandling, manipulation av leder och columna, traktionsbehandling, mobilisering, stretching av ledkapslar, djupa tvära friktioner samt profylaktiska åtgärder. Att de olika behandlingsformerna kräver nära samarbete mellan läkare och sjukgymnaster ”som talar samma språk” för bästa resultat är givet och dessutom nödvändigt. Klinisk ortopedisk medicin är helt kompatibelt med andra discipliner, t.ex. McKenzie/MDT och Maitland.

James H. Cyriax

”The father of Orthopaedic Medicine”

James Cyriax

Utbildningsprogram

Omiprogram

Läs mer om utbildningsprogrammet på www.ominorden.com