Svensk Förening för Klinisk Ortopedisk Medicin

SFKOM

Årsmötesprotokoll

Datum: 2018-04-21

Plats: Folkets hus Alingsås

Tema: OMI i Rehabkedjan

Föreningen har idagsläget 140 medlemmar vilket är oförändrat sedan 2016. Under året har
styrelsen haft 4 möten via Skype.
Tomas och Anders har representerat SFKOM dels på Fysioterapidagarna i Stockholm samt
Anders på ST dagarna i Åre.
Anna har under året uppvaktar LFR angående ny storsektion alternativt en OMI sektion.
Frågan ligger nu hos förbundet och ska lyftas på kommande professionsrådsmöte.
Övrig kursverksamhet fortsätter i samma tempo som innan, under 2017 har både Anders
och Daniel påbörjat sina lärarutbildningar.
Anders har under året haft en introföreläsning på fysioterapiutbildningen i Umeå, Daniel har
varit i kontakt med Linköpingsuniversitet gällande detta men ej fått gehör. Marcus har haft
introduktionsföreläsning kring kliniskt resonemang som var OMI baserad på Lunds
Universitet.
Diskussion under året har varit gällande uppstart av refresher kurser som deltagare som gått
advanced kan deltaga i, detta kommer att jobbas vidare med under kommande år.